Dokuhon, Vol.2

Akira Yoshizawa

2

HA! Origami

Tomoko Fuse

3
4
5
6

Origami Dream World

Toshikazu Kawasaki

7
8

Origami Hyakka

Kunihiko Kasahara

9

Origami Spring Festivals

Yoshihide Momotani

10

Origami | 12 Months

Makoto Yamaguchi

11

Roses, Origami & Math

Toshikazu Kawasaki

12

The Beauty of Origami

Makoto Yamaguchi

14

The Greatest Dream Origami

Toshikazu Kawasaki

15

Twisted Folding

Shuzo Fujimoto

16

Yasashii Origami

Akira Yoshizawa

17

Yuyo no Origami

Tomoko Fuse

18